Quán quân VNU Innovations startup 2022: Thắng lớn nhờ rèn luyện hàng ngày qua các môn học, dự án


Trước đây, chúng em chưa có cơ hội làm việc với nhau nhiều, nhưng đã trở thành một team khi kết hợp, vừa hoàn thành việc học tập, thi cử trên lớp, vừa đại thắng ở cuộc thi lần này, đó là nhờ chúng em được rèn luyện hàng ngày qua các môn học, dự án khi học tập tại Trường.

Hoàng Thủy

Phó Bí Thư 

Đoàn Thanh niên