Phương án tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2023


Các chương trình đào tạo sau đại học:

Các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng:

  • Thạc sĩ:

– Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế.

– Thạc sĩ Quản trị tài chính.

– Thạc sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính.

  • Tiến sĩ:

– Tiến sĩ Kinh tế và Quản lí.

– Tiến sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính.

Các ngành đào tạo sau đại học liên kết quốc tế:

– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (do Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan cấp bằng).

– Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing do Đại học Nantes, Pháp cấp bằng).

– Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm quốc tế (do Đại học Nantes, Pháp cấp bằng).

Phương thức xét tuyển đợt 1 đối với các chương trình đào tạo sau đại học như sau:

Chương trình đào tạo thạc sĩ do ĐHQGHN cấp bằng:

  • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQGHN
  • Phương thức 2: Xét tuyển (bao gồm: Đánh giá hồ sơ, Viết luận và Phỏng vấn)

Chương trình đào tạo tiến sĩ do ĐHQGHN cấp bằng:

  • Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả Đánh giá hồ sơ và bản vệ đề cương.

Chương trình đào tạo thạc sĩ do Trường đối tác cấp bằng:

  • Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả Đánh giá hồ sơ và Phỏng vấn.

Các ứng viên đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào theo quy định của ĐHQGHN và theo Thông báo tuyển sinh của mỗi chương trình đào tạo sau đại học.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ

Hotline: 0866587468/0984081166/0932323252/0866540268/0964250002

hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh sau đại học Trường Quốc tế: Tầng 2, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tuyensinhthacsi@vnuis.edu.vn/tuyensinhtiensi@vnuis.edu.vn

Website: https://www.is.vnu.edu.vn

Fanpage: Đào tạo Sau Đại học – Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội