PGS. TSKH Nguyễn Tuyết Minh


PGS.TS Nguyễn Tuyết Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học Nga tại Ðại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va vào năm 1970. Năm 1984, bà được phong chức danh Phó Giáo sư tại Việt Nam. Năm 2000, PGS. TSKH Nguyễn Tuyết Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học Nga. Bà là nữ Tiến sĩ khoa học Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Ban Đối chiếu của Ðại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va, Nga.

PGS.TSKH Nguyễn Tuyết Minh là Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Ngôn ngữ học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam từ năm 1989 đến năm 2002; nghiên cứu viên cao cấp của Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga từ năm 1986 đến năm 2002.

Thành tích:

– Nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam vinh dự được Tổng thống Liên bang Nga trao Huy chương Pushkin (giải thưởng “Về trao tặng các giải thưởng Nhà nước của Liên bang Nga“) vào tháng 11/2017;

– Công bố khoảng 20 sản phẩm khoa học gồm các đầu sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học, trong đó phải kể đến cuốn từ điển Việt – Nga 80.000 từ.