PGS.TS. Takuya Kaneko


PGS.TS Takuya Kaneko tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Tokyo. Hiện ông đang giảng dạy chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và định giá tại Đại học Quốc tế Christian, ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. PGS.TS Takuya Kaneko có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Dịch vụ tài chính Standard and Poor’s, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Đức.

Các hướng nghiên cứu chính của PGS.TS Takuya Kaneko về Tài chính doanh nghiệp và định giá, Quản trị rủi ro, Tài chính định lượng và Thống kê.

Trích ngang: https://researchers.icu.ac.jp/icuhp/KgApp?kyoinId=ymdsyyyeggy&Language=2