PGS.TS. Stéphane Goutte


PGS.TS. Stéphane Goutte có hai bằng tiến sĩ về Toán và Kinh tế. Ông đã được nhậ bằng HDR vào năm 2017 tại Đại học Paris Dauphine. Ông là Giáo sư chính thức tại UVSQ Universite Paris-Saclay và tại Đại học Luxembourg và Trường Kinh doanh Paris.

Ông nghiên cứu về lĩnh vực Toán ứng dụng và Kinh tế học. Đồng thời ông  là Phó tổng biên tập của Tạp chí Quốc tế về Phân tích Tài chính (IRFA), Chính sách Năng lượng (JEPO), Chủ biên của Tạp chí Thị trường Tài chính Quốc tế, Các Định chế và Tiền tệ (JIFMIM) và là Thành viên Ban Biên tập của Tạp chí Quản lý Châu Âu (EMR). Các hướng nghiên cứu của ông thuộc lĩnh vực tài chính toán học và kinh tế lượng ứng dụng trong năng lượng hoặc hàng hóa.

Trích ngang: https://www.faculty-psbedu.paris/en/professors/stephane-goutte