PGS.TS. Đỗ Xuân Hùng


PGS.TS. Đỗ Xuân Hùng là Phó Giáo sư Tài chính và Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Tài chính tại Trường Kinh doanh Massey (MBS), New Zealand. Ông là thành viên của ủy ban Đảm bảo Học tập của MBS và cũng là thành viên của hội đồng quản trị MBS từ năm 2019 đến năm 2020. Ông gia nhập Massey vào tháng 5/2017 với tư cách là Giảng viên Cao cấp về Tài chính / Ngân hàng. Trước đó, ông đã làm việc cho các ngân hàng lớn ở Úc bao gồm Westpac và Commonwealth Bank of Australia. Ông đã từng là Giảng viên tại Trường Kinh doanh, Đại học Monash Malaysia, và là Cộng tác viên Nghiên cứu Sau Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ, Sydney. Ông lấy bằng Tiến sĩ Kinh tế tài chính (2013) từ Đại học Monash Australia.

Chuyên môn cua ông là về Kinh tế lượng và Phân tích thống kê cho Ngân hàng & Tài chính và các nghiên cứu của anh ấy là về Ngân hàng, Rủi ro tín dụng, Tài chính thực nghiệm, Kinh tế năng lượng và Kinh tế lượng chuỗi thời gian. Nghiên cứu của ông đã được xuất bản trên các tạp chí quốc tế được xếp hạng cao, bao gồm Tạp chí Nghiên cứu Hoạt động Châu Âu, Kinh tế Năng lượng, Tạp chí Thị trường Tài chính, Tạp chí Quốc tế về Phân tích Tài chính, Tạp chí Kinh tế và Tài chính Bất động sản.

Trích ngang: https://www.massey.ac.nz/massey/expertise/profile.cfm?stref=972450