Ts. Nguyễn Thị Hồng Vân


 • Chức vụ: Giảng viên chính
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: vannth@ftu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa QTKD, Trường ĐH Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: QTKD, Đại học Ngoại thương
 • Thạc sĩ: QTKD trường Columbia Southern University
 • Tiến sĩ: QTKD, Đại học Ngoại thương

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu

+ Ứng dụng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp

+ Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

 • Các môn học giảng dạy

+ Thương mại điện tử

+ Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

+ Các giải pháp kinh doanh trong doanh nghiệp

Các công bố

 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van, 2013, Application of enterprise resource planning (ERP) software system in some Vietnamese enterprises and lessons learned, External Economics Reviews No. 57
 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van & Nguyen Phuong Chi, 2014, IT applications in Bao Viet group and some solutions to enhance the application of information technology in the insurance industry in Vietnam, External Economics Reviews No. 61
 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van, 2014, Understanding the UN Convention on the Use of Electronic Documents in International Contracts and Solutions for Vietnam’s Accession, External Economics Reviews  No. 67
 • Nguyen Van Thoan  & Nguyen Thi Hong Van, 2014, Bitcoin Money: Some Technical, Business and Management Issues, External Economics Reviews No. 68
 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van, 2015, Experience in managing e-commerce websites of some enterprises in the world and lessons learned for Vietnamese enterprises, Trade Science Rewiev No. 77 +78
 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van, 2015, FreshDirect Case Study and Lessons Learned for Vietnam Online Retailers, Trade Science Rewiev No.  82 + 83
 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van, 2017, Một số giải pháp ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam, External Economics Reviews No. 95
 • Nguyen Thi Hong Van, 2017, Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, Asia Pacific Economic Review No. 504
 • Nguyen Thi Hong Van, 2018, Một số giải pháp nhằm ứng dụng các mô hình mới của thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, External Economics Reviews No. 107
 • Nguyen Thi Hong Van, 2018, Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng, Industry and Trade Magazine No. 12
 • Nguyen Van Thoan & Nguyen Thi Hong Van, 2018, Kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp thông minh tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh CM Công nghiệp 4.0, External Economics Reviews No. 110
 • Nguyen Thi Hong Van, 2019, Xu hướng và khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi cung ứng hàng nông sản trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, External Economics Reviews No. 114
 • Nguyen Thi Hong Van, Vu Thi Kim Oanh, Do Thi Thanh Huong, Liên kết kinh doanh trong ngành Dệt may tại Việt Nam trong bối cảnh mới, Industry and Trade Magazine No. 10

Đề tài, dự án

 • Đề tài cấp cơ sở trường ĐH Ngoại thương, Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2017-2018
 • Đề tài cấp cơ sở trường ĐH Ngoại thương, Ứng dụng các công nghệ mới vào giảng dạy một số môn học tại trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2019-2020

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • E-commerce, Laudon, Prentice Hall, 2020.
 • MIS, Laudon, Prentice Hall,2020

Tìm kiếm