TS. Nguyễn Ngọc Linh


 • Chức vụ: Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: nlnguyen@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Trường Quốc tế, Phòng 304, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Kỹ sư Điều khiển tự động, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Tiến sĩ Kỹ thuật điện và Tự động, Học viện Quốc gia Bách Khoa Toulouse (INPT)

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý thuyết điều khiển, Mô hình hóa và mô phỏng các hệ cơ điện tử, Điều khiển truyền động điện, Điều khiển thông minh, Kỹ thuật đo và cảm biến.

Các công bố

Predictive Torque Control – A solution for mono inverter – duall parallel PMSM system  2011  IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2011)

Different solutions of predictive control for two synchronous machine in parallel    2013  IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives (SLED) and Predictive Control of Electrical Drives & Power Electronics (PRECEDE)

Direct Torque Control – A Solution for Mono Inverter – Dual Parallel PMSM System      2013  Mediterrancean Conference on Control and Automation (MED2013)

A New Approach to Predictive Torque Control with Dual Parallel PMSM System   2013  IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2013)

The study of Fiber Bragg Grating sensor based on Self-Mixing Interferometry for static strain measurement, Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ 8 và Hội nghị Quốc tế về Quang tử Ứng dụng lần thứ 8, ICPA VIII, 2014

Nguyen Ngoc Linh, Nguyen Duc Trung – A New Approach to Predictive Control of Permanent Magnet Synchronous Motor fed by Matrix Converter 8/2015. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa số 13,  Tạp chí Tự động hóa ngày nay, ISSN 1859-0551, 8/2015

Nguyen Ngoc Linh – Điều khiển dự báo tốc độ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cấp bởi biến tần 3 pha – Tạp chí Khoa học công nghệ – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội ISSN1859-3583, 2015

Minh Triet Nguyen and Van Long Nguyen and Ngoc Viet Nguyen and Ngoc Linh Nguyen and Manh Thang Pham A Study on Low-Speed Wind Tunnel – Theory and Experiment. In: International Conference on Engineering Mechanics and Automation, 25-26 August 2016, University of Engineering Technology, Vietnam National University.

Manh Thang Pham and Ngoc Viet Nguyen and Van Manh Hoang and Ngoc Linh Nguyen Stress Electro-Cardiogram Instrumentation: Principles and Structure. In: International Conference on Engineering Mechanics and Automation, 25-26 August 2016, University of Engineering Technology, Vietnam National University.

Ngoc Viet Nguyen and Van Manh Hoang and Ngoc Linh Nguyen (2016) Research on improving aerodynamic performance of an uav airfoil using numerical simulation method. Journal of Science and Technology, 35 . pp. 35-38. ISSN 1859-3585

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Linh – Nghiên cứu tích hợp mạng cảm biến không dây dựa trên công nghệ zigbee (Integrated sensors network research base on zigbee technology) – Tạp chí Khoa học công nghệ số 49 (2018) – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Dang Hai Ninh , Nguyen Quang Tan and Nguyen Ngoc Linh – A Research on Sensorless Control of Brushless DC Motor using Inductance Variation Technique – The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA5)

Dam Dinh Hiep, Le Hoai Nam, Bui Duy Toan and Nguyen Ngoc Linh – A Research on Conveyor Belt 3D Printer in Industrial Applications – The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA5)

Trịnh Tuấn Dương, Nguyễn Ngọc Linh – Ứng dụng bộ lọc kalman trong việc xử lý tín hiệu thu được từ cảm biến đo nồng độ bụi SHARP GP2Y1010AU0F – Tạp chí Khoa học công nghệ số 55 (12/2019) – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đặng Hải Ninh, Nguyễn Ngọc Linh – Ứng dụng bộ điều khiển pid trên cơ sở mạng nơ-ron (PIDNN) trong thiết kế và chế tạo thử nghiệm thìa chống rung – TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẬP 56 – SỐ 6 (12/2020)

Phi Hoang Nha, Pham Hung Phi, Dao Quang Thuy, Le Xuan Hai, Pham Xuan Dat, Nguyen Ngoc Linh. Backstepping Control of Switched Reluctance Motor with Artificial Neural Network based Flux Estimator. VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, [S.l.], v. 37, n. 2, nov. 2021. ISSN 2588-1086.

Le Hoai Nam, Tran Cuong Hung, Nguyen Ngoc Linh, Calculation and design of underactuated 3-finger gripper. Journal of Science and Technology, Hanoi University of Industry, vol. 57-special, p 102, Nov 2021. P-ISSN 1859-3585, E-ISSN 2615-9619.

Hiep Dam Dinh, Huy Khuat Duy, Linh Nguyen Ngoc, Design and Integrate Control System for 3R2S2S typed Delta Robot, The 6th International Conference on Engineering Mechanics and Automation, 13-14 Nov 2021

Quá trình công tác

 • 1/2022 – nay: Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Đề tài, dự án

 • Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển dự báo cho đối tượng động cơ điện 1 chiều – Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu tích hợp ứng dụng hệ thống điện tâm đồ gắng sức trong sàng lọc nguy cơ một số bệnh tim mạch ở Việt Nam – Thư ký khoa học
 • Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý, đánh giá chất lượng và hoạt động tổ chức đoàn – hội – Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống điều khiển truyền động ứng dụng trên máy in 3D – Chủ nhiệm

Tìm kiếm