ThS. Nguyễn Đình Trần Long


 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học hàm, học vị: ThS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: longndt.vnu@gmail.com
 • Địa chỉ: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Công nghệ thông tin, Đại học Hà Nội
 • Thạc sĩ: Thiết kế hệ thông tin, Đại học Central Lancashire, Vương Quốc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Công nghệ phần mềm
  • Thị giác máy tính

Các môn giảng dạy

  • Tin học cơ sở 2

Tìm kiếm