Nguyễn Anh Dũng


 • Họ tên: Nguyễn Anh Dũng
 • Chức vụ: Chuyên viên Phòng đào tạo
 • Học hàm/ học vị: Cử nhân
 • Email: dungna@vnuis.vn
 • Điện thoại: 0966867975

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Quản lý sinh viên: Quản lý sinh viên các chương trình tại cơ sở Hòa Lạc;
 • Quản lý đăng ký học sinh viên: Nhận và đề xuất xử lý đơn đăng ký học ngoài hệ thống của sinh viên các chương trình được phân công phụ trách quản lý.
 • Quản lý giảng viên: xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy của giảng viên.
 • Quản lý phòng học: Khu vực giảng đường được phân công phụ trách.
 • Khảo thí: Thu nhận bản cứng bảng điểm bộ phận từ phía giảng viên; nhập điểm thi cuối ký một số học phần đặc thù lên PMĐT; cấp bảng điểm sinh viên các chương trình được phân công phụ trách quản lý; tổ chức thi cuối kỳ.
 • Tuyển sinh: Tư vấn tuyển sinh, phối hợp thực hiện công tác nhập học đầu năm cho sinh viên khóa mới.