Năm 2023: “Suy thoái chủ động” để phát triển bền vững


Vừa bước qua giai đoạn phát triển nóng sau 20 năm thành lập, rút ngắn 3 năm theo lộ trình đã đặt ra, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bắt đầu bước sang giai đoạn đầu tư phát triển nội lực để vun đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi!