Mời viết bài Hội thảo quốc tế ICECH 2022


Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Thích ứng chiến lược trong thế giới bất định (SAWU) (các phiên họp trực tuyến dành cho những người tham gia quốc tế) sẽ được tổ chức vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội thảo được tổ chức và đồng tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân , Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, Trường Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Hertfordshire (Anh), AVSE Global (Pháp) và Trường Quản lý PPM (Indonesia).

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học  tham gia gửi bài cho Hội thảo. Tác giả của các bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tác phẩm của mình tại Hội thảo. Ngoài ra, tác giả của các báo cáo xuất sắc cũng sẽ được mời gửi bài báo cho một số đặc biệt hoặc một số thường kỳ để xem xét công bố trên các tạp chí uy tín được lựa chọn.

Chi tiết xem tại: ICECH (hust.edu.vn)