Mai Nguyễn Tuyết Hoa


  • Chức vụ: Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
  • Email: hoamnt@vnu.edu.vn
  • Địa chỉ: Trường Quốc tế, Phòng 304, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

  • Cử nhân Ngôn ngữ và Văn hoá Anh – Mỹ
  • Cử nhân Ngôn ngữ và Văn học Nga
  • Thạc sỹ Ngôn ngữ và Văn học Nga
  • Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn học Nga

 

Tìm kiếm