ThS. Lê Văn Đạo


 • Học hàm, học vị: Thạc sỹ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: nguyentt@vnu.edu.vnu
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lý, P208, Nhà C, Làng Sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Bằng cấp

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị tài chính, Đại học Hà Nội
 • Thạc sĩ Chính sách công, Trường đại học Fulbright Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kinh tế phát triển, Kinh tế lượng ứng dụng, Đánh giá hiệu quả năng suất, kinh tế ứng dụng

Các công bố

 • Dinh, V., Le, D.-V., Duong, D., & Pham, D. (2023). Determinants affecting digital financial consumer protection: Evidence from 135 countries. The Journal of Economic Asymmetries, 27, e00301.
 • Le, D. V., & Tran, T. Q. (2023). Heterogenous effects of ICT application on local tourism development: a quantile regression approach. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1-23.
 • Tran, T., Thanh, H. T., Van Le, D., Phuong, T. T. T., & Lan, P. N. (2021). Does government financial support decrease the inefficiency of public universities? A decomposition approach. Finance Research Letters, 102651.
 • Van, H. V., Van Dao, L., Hoang, L. K., & Van Hien, N. (2023). The efficiency of government finanical expenditures before and during the COVID-19 pandemic: A cross-country investigation. Finance Research Letters, 103697. doi:https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103697
 • Van Le, D., & Tran, T. Q. (2022). Does the private sector increase inequality? Evidence from a transitional country. Structural Change and Economic Dynamics, 62, 451-466.
 • Van Le, D., Tran, T. Q., & Doan, T. (2022). The private sector and multidimensional poverty reduction in Vietnam: A cross?province panel data analysis. International Journal of Social Welfare.
 • Tran, T., Thanh, H. T., Van Le, D., Phuong, T. T. T., & Lan, P. N. (2021). Does government financial support decrease the inefficiency of public universities? A decomposition approach. Finance Research Letters, 102651.
 • Thanh, V. N., Simioni, M., & Dao, L. V. (2019). Assessment of TFP change at provincial level in Vietnam: New evidence using Färe-Primont productivity index. Economic Analysis and Policy, 64, 329-345. doi:https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.09.007

Tìm kiếm