Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Quốc tế