Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính khóa 2019 – 2021


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính khóa 2019 – 2021. Cụ thể:

Thời gian:  thứ Sáu, ngày 6/1/2023, từ 12h45 – 18h00

Địa điểm: Ispace, Làng sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Số lượng học viên bảo vệ: 05

Danh sách học viên bảo vệ luận văn

1. Hà Quý Nhân
Tên đề tài luận văn: Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

2. Nguyễn Kỳ Đức
Tên đề tài luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) – Chi nhánh Hà Tĩnh
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Vân

3. Đỗ Phan Thùy Chi

Tên đề tài luận văn: Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
Giảng viên hướng dẫn: TS Diêm Thị Thanh Hải

4. Nguyễn Minh Thu

Tên đề tài luận văn: Phân tích báo cáo tài chính Công ty TID FADACE
Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Tất Thành

5. Nguyễn Văn Linh

Tên đề tài luận văn: Quản lý rủi ro thanh khoản tại ngân hàng GP Bank
Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Kim Oanh