Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính khóa 2019 – 2021


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn tốt chương trình Thạc sĩ Quản trị tài chính khóa 2019 – 2021. Cụ thể:

Thời gian:  thứ Năm, ngày 22/9/2022, từ 13h30 – 15h30

Địa điểm:  Phòng đọc Thế giới Nga, tầng 4 nhà G7 Xuân Thủy

Số lượng học viên bảo vệ: 02

Danh sách học viên bảo vệ luận văn
1. Đỗ Thị Phương Linh
Tên đề tài luận văn: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hồ
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Tùng

2. Nguyễn Hồng Cương
Tên đề tài luận văn: Quản lý chi tiêu công đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc – Đánh giá và hàm ý
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phú Hưng