Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính


Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, 10/11/2021

Hình thức: trực tuyến trên ZOOM

Danh sách học viên tham gia bảo vệ

1. Nguyen Anh Nam
Title of thesis: Enhancing capital mobilization at the Joint Stock Commercial bank for Investment and development of VietNam    Advisor: PhD. Tran Tat Thanh

2. Nguyen Duy Quang
Title of thesis: Risk management of card system operation in card center-military commercial joint stock banhk
Advisor: PhD. Tran Tat Thanh

3. Nguyen Thuy Trang
Title of thesis: The effect of exchange rate movements on Vietnam’s trade balance    
Advisor: Dr Nguyen Cam Nhung

4. Bùi Thị Thanh Nga
Title of thesis: Factors effecting decision – making behavior of real estate retail investors     
Advisor: Dr Nguyen Thi Kim Oanh