Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính.

Thời gian: 14h00-15h00, thứ Hai, ngày 6/6/2022

Địa điểm: Phòng đọc Thế giới Nga, tầng 4, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Danh sách học viên tham gia bảo vệ

1. Hoàng Diệu Quang Minh

Title of thesis: A study on micro insurance at ABIC and suggest the development for micro insurance in Vietnam
Advisor: Dr. Nguyễn Thị Hải Đường