Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành  Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế  khóa 1 và Quản trị tài chính khoá 3


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 1 (2021 – 2023) Quản trị tài chính khoá 3 ( 2019 – 2021). Cụ thể:

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Tầng 4, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng học viên bảo vệ: 03

Danh sách học viên bảo vệ luận văn

1. Vũ Thị Hồng Nhung
Tên đề tài luận văn: State financial management for foreign aid projects managed by the ministry of health
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Phương Huyền

2. Nguyễn Duy Đức
Tên đề tài luận văn: Short-term assets management at C.U.B Urban and Electricity Construction Joint Stock Company
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đinh Thị Thanh Vân

3. Lê Thị Hà
Tên đề tài luận văn: Consumer shopping behavior on e-commerce platforms in Vietnam
Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Nguyên Như Ý