Quang lượng tử


Lĩnh vực

Công nghệ, Kỹ thuật, điện tử, Tin học, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu

Lĩnh vực nghiên cứu chính

– Cảm biến quang học;

– Các cấu trúc cảm biến quang plasmonic lai ghép vật liệu silic

Câu hỏi nghiên cứu

– Thiết kế, chế tạo, xây dựng các hệ thống phần cứng, phần mềm hệ thống tự động đo lường, giám sát từ xa và thời gian thực các thông số môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, các hệ thống nông nghiệp thông minh chẳng hạn như khí CO, CO2, CH4, NO2, bụi PM10, PM2.5, khói, độ pH và độ đục của nước (water turbidity),đo độ ẩm của đất, các yếu tố khí hậu, thời tiết sử dụng mạng cảm biến không dây

– Xây dựng dựng các thuật toán, cảnh báo tự động qua SMS, email khi giá trị vượt ngưỡng và thiết lập một số bản đồ trực tuyến lan truyền sử dụng tích hợp các công nghệ kết nối Internet qua 3G/4G/wifi, Internet of Things (IoT), WebGIS và điện toán đám mây.

– Thiết kế, đề xuất các cấu trúc cảm biến quang plasmonic lai ghép vật liệu silic, ứng dụng để cảm biến một số khí và đánh giá đặc trưng kỹ thuật của cấu trúc mới qua tham số độ nhạy, dải đo và giới hạn đo với một số cấu trúc đã biết.

Trưởng nhóm:

PGS.TS. Lê Trung Thành

Thành viên:

– NCS.ThS. Nguyễn Anh Tuấn

– NCS.ThS. Lê Duy Tiến

– NCS.ThS. Nguyễn Văn Tánh

– NCS.ThS. Bùi Thị Thùy

– NCS.ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

– NCS.ThS. Đỗ Thế Dương

– ThS. Nguyễn Đình Chinh

 

Thông tin liên hệ: PGS.TS. Lê Trung Thành

– Email: thanh.le@isvnu.vn