Ngôn ngữ – Văn hóa – Giáo dục ngoại ngữ


Lĩnh vực

Ngôn ngữ, Văn hóa, Giáo dục ngoại ngữ, Tâm lý, Liên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu chính

Ngôn ngữ học

Câu hỏi nghiên cứu

Phương pháp dạy học trực tuyến; phương pháp dạy học ngoại ngữ, văn hóa, ngôn ngữ…

Trưởng nhóm:

TS. Nguyễn Việt Hùng

Thành viên:

Nhóm gồm 32 thành viên là giảng viên Khoa Quốc tế và các trường đại học uy tín trong và ngoài nước

Thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Việt Hùng

– Email: hungnv@isvnu.vn