Seminar


STT

Seminar

Diễn giả

Thời gian

Đơn vị tổ chức

    1     

Investigation on modularity and dynamics in signaling networks

TS. Trương Công Đoàn

01/2020

Phòng nghiên cứu liên ngành về khoa học dữ liệu và tối ưu hóa các hệ thống phức tạp (Dataopt Lab)

     2

Học phân tích dữ liệu kinh doanh – khai mỏ vàng dữ liệu

GS. TSKH. Hồ Tú Bảo;

Nguyễn Phan Hải Đăng

02/2020

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

    3        

DC approximation approaches for sparse optimization

TS. Võ Xuân Thanh

12/2019

BM KHTN&CN

    4        

Recent Advances in DC Programming and DCA

GS. Lê Thi Hoài An;

GS. Phạm Đình Tảo

02/2019

Dataopt Lab

    5  

Nghiên cứu ứng dụng bổ sung về xác suất vỡ nợ của các công ty khi sử dụng vay vốn tính dụng tại ngân hàng

PGS.TS. Takuya Kaneko

03/2019

BM KHXHKT&QL

     6         

Những lợi ích và bất lợi của phương thức thanh toán tiền điện tử

PGS.TS Takuya Kaneko

03/2019

BM KHXHKT&QL

    7      

Moving Forward in EMI: Challenges and Prospects in Asian Countries

GS. Takaichi Okuda;

TS. Vũ Thị Thanh Nhã

08/2019

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kansai (Nhật Bản)

Trường Đại học Soochow (Đài Loan)

    8     

Value Creation through Business Analytics

PGS.TS. Nguyễn Lê Mai

10/2019

Khoa Quôc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Deakin (Australia)

     9        

 Thuật toán toàn cục giải hai bài toán không lồi trong viễn thông

Phạm Thị Hoài

12/2018

Dataopt Lab

    10 

Thiết kế mạng thông tin quang có tính chống lỗi sử dụng kĩ thuật mã hóa mạng

TS. Đào Thanh Hải

11/2018

Dataopt Lab

    11  

Cạnh tranh thị trường sản phẩm và hiệu quả đầu tư lao động

GS. Sabri Boubaker

03/2018

BM KHXHKT&QL

   12 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số đột phá trong AI

PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh;

TS. Trần Thị Oanh

03/2018

BM KHTN&CN

   13

Một phương pháp điều chỉnh số lượng điểm tìm kiếm trong thuật toán CMA-ES cho những hàm có nhiều cực trị

TS. Nguyễn Đức Mạnh

10/2018

Dataopt Lab

   14

Quản trị doanh nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước

GS. Sabri Boubaker

03/2018

BM KHXHKT&QL

   15  

Dự đoán mức độ lan tỏa hiệu ứng phá sản trong mạng lưới doanh nghiệp với dữ liệu từ Việt Nam

PGS.TS. Takuya Kaneko

03/2018

BM KHXHKT&QL

   16  

Nền kinh tế tiền mặt và phi tiền mặt

PGS.TS Takuya Kaneko,

03/2018

BM KHXHKT&QL

   17

Intraday Realized Volatility and its applications

GS. Hans-Jörg von Mettenheim

10/2018

BM KHXHKT&QL

   18

DCA for Physical Layer Security in Network

TS. Trần Thị Thủy

09/2018

Dataopt Lab

   19

Phong trào Mỗi làng một sản phẩm tại Nhật Bản

GS.TS Fumihiko Adachi 

11/2018

BM KHXHKT&QL

   20 

Business Analytics – generating insights from data for value

PGS.TS Nguyễn Lê Mai

09/2018

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

    21 

Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu, trao đổi học thuật và công bố quốc tế

TS. Tom Denison

05/2018

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

     22

Các cách điều tra hành vi xã hội về gian lạn tài chính và tham nhũng

PGS.TS. Tingting (Rachel) Chung

07/2018

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

    23  

Visual Rhetoric and Advertising

PGS. TS. Vũ Xuân Đoàn

06/2017

BM KHXHKT&QL

     24

Donation in Social Media

TS. Nguyễn Thị Hồng Hanh

06/2017

BM KHXHKT&QL

    25  

Mạng lưới doanh nghiệp trong việc dự đoán khả năng phá sản của một doanh nghiệp

PGS.TS Takuya Kaneko

03/2017

BM KHXHKT&QL

    26  

Những đặc tính quan trọng của thị trường tài chính Nhật Bản

PGS.TS Takuya Kaneko

03/2017

BM KHXHKT&QL

    27

Use of Markov Switching theory to solve and interpret economic and financial problems

PGS. TS. Stéphane Goutte

02/2017

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

    28

Tài chính định lượng và định phí bảo hiểm trong quản trị rủi ro

GS. Dominique Guegan

10/2017

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

   29

Xu hướng Tiếp thị và Dự báo bán hàng trong dịch vụ Tài chính và Ngân hàng

GS. Hume Winzar

11/2016

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

   30

Xây dựng Hồ sơ nghiên cứu & Phát triển mạng lưới

TS. Tom Denison

12/2016

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

   31

One Village One Product movement in Japan

GS.TS Fumihiko Adachi 

10/2016

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

   32

Xếp hạng đại học thế giới: Kinh nghiệm và Triển vọng

GS. John Molony

04/2016

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội`

   33

Fuzzy reinforcement learning for autoscaling in cloud

TS. Nguyễn Doãn Đông

23/7/2020

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội