Hội thảo quốc tế ICECH 2022

Hội thảo quốc tế ICECH 2022


HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀNHỮNG THÁCH THỨC MỚI NỔI: THÍCH ỨNG CHIẾN LƯỢC TRONG THẾ GIỚI BẤT ĐỊNH

Ngày 4 – 5 tháng 11 năm 2022

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội – Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Kinh doanh và Quản lý, Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế, Trường Quốc tế- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Hertfordshire (Anh), AVSE Global (Pháp) và Trường Quản lý PPM (Indonesia) sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Thích ứng chiến lược trong thế giới bất định (SAWU) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (các phiên họp trực tuyến dành cho những người tham gia quốc tế) vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2022. 

ICECH2022 cung cấp một diễn đàn cho các học giả và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến ​​thức để thích ứng và chiến lược kinh doanh trong thời kỳ hậu Covid cũng như những bất ổn và phức tạp khác nhau trên thế giới ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

Tác giả của các bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tác phẩm của mình tại Hội thảo. Ngoài ra, tác giả của các báo cáo xuất sắc cũng sẽ được mời gửi bài báo của họ cho một số đặc biệt hoặc một số thường kỳ để xem xét công bố trên các tạp chí uy tín được lựa chọn. Các bài báo này cũng sẽ trải qua một quy trình thẩm định chính thức của tạp chí.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

Lĩnh vực quản lý

– Hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh điện tử

– Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

– Định hình hiệu quả phân phối khách sạn

Lĩnh vực Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành

– Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

– Quản lý chuỗi cung ứng số hóa

– Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng

– Khả năng phục hồi SCM trong bối cảnh mới của Đại dịch COVID

– Công nghiệp tinh gọn 4.0

Lĩnh vực Tài chính và ngân hàng

– Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp và Bảo hiểm

– Tiền kỹ thuật số & Tiền điện tử

– Dòng đầu tư quốc tế & Thị trường tài chính

– Tỷ giá hối đoái, chính sách tài khóa và tiền tệ

– Các tập đoàn tài chính và ngân hàng xanh

– Ngân hàng Đa dạng hóa và Ngân hàng Phổ thông

– Phân tích và quản lý rủi ro của các tổ chức ngân hàng

Lĩnh vực Đổi mới và Công nghệ

– Đổi mới xã hội

– Quản lý chiến lược

– Cộng đồng khởi nghiệp

– Đổi mới sáng tạo và Công nghệ mới nổi trong thế giới kinh doanh mới

Lĩnh vực Kế toán và kiểm toán

– Kế toán bền vững

– Kế toán và Kiểm toán kỹ thuật số

– Kế toán sáng tạo

– Kế toán khu vực công trong bối cảnh bình thường mới

Cơ hội công bố:

– Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics (SSCI, IF = 3.979)

– VNU Journal of Science: Economics and Business

– Journal of Economic Studies (The University of Danang – University of Economics)

– Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) (Scopus; ESCI-WoS)

– Journal of Management and Business Review (JMBR)

– Journal of Vietnam’s Socio-Economic Development

– Journal of International Economics and Management (JIEM)

– Journal of Risk Finance (ESCI, Scopus Q3)

– Pacific Asia Journal of the Association for Information System (ESCI)

Chi tiết xem tại: ICECH (hust.edu.vn)

Mời viết bài Hội thảo quốc tế ICECH 2022

25/07/2022 16:26

Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Thích ứng chiến lược trong thế giới bất định (SAWU) (các phiên họp trực tuyến dành cho những người tham gia quốc tế) sẽ được tổ chức vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. […]