Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023

Giới thiệu chung


Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động quan trọng của các cơ sở giáo dục đào tào tạo nói chung và tại trường Quốc tế nói riêng. Thông qua hoạt động này, giúp hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Trong những năm qua, Trường Quốc tế thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Mùa nghiên cứu khoa học sinh viên đầy dấu ấn của Trường Quốc tế

04/05/2022 10:53

Ngày 29/4 vừa qua, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 14 năm học 2021 – 2022. Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính trị Công tác học sinh sinh viên […]

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2021 – 2022

30/04/2022 16:53

Trong hai ngày 22-23/4/2022, Khoa Kinh tế và Quản lý cùng Khoa Các khoa học ứng dụng thuộc Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức thành công Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa.

Chuỗi hoạt động hướng tới Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XIV

20/04/2022 21:55

I. Chương trình tập huấn cách trình bày báo cáo tại Hội nghị, sử dụng phần mềm  xây dựng video clip, thiết kế poster 1. Tập huấn 1: Hướng dẫn cách trình bày các phần cơ bản trong một báo cáo NCKH, các lưu ý khi chuẩn bị bài báo cáo NCKH; hướng dẫn sử dụng […]