Giới thiệu chung


Giới thiệu chung

Chiến lược của Trường Quốc tế – ĐHQGHN là trở thành một cơ sở giáo dục đại học với môi trường đào tạo theo chuẩn mực kiểm định quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng hội nhập quốc tế. Hợp tác, chuyển giao tri thức cho các nước có trình độ thấp hơn và cung cấp các sản phẩm KH&CN chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Với mục tiêu trên, Trường Quốc tế đã đề ra và thực hiện những chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu Trường học của giảng viên và sinh viên:

– Cơ chế ưu đãi về lương và thời gian nhằm khuyến khích giảng viên nghiên cứu Trường học.

– Xây dựng cơ chế khen thưởng đến 60.000.000 VNĐ cho bài báo Trường học, ấn phẩm Trường học trong nước và quốc tế đăng vượt yêu cầu; hỗ trợ và khuyến khích giảng viên đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích; khen thưởng giảng viên và đơn vị học thuật xuất sắc của năm.

– Ban hành và triển khai các quy trình về đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Trường (thường niên, tiềm năng, đặt hàng) trong đó ưu tiên cho 03 hướng: 1) Đề tài của giảng viên có tính kế thừa, có khả năng mở rộng và phát triển cho hướng nghiên cứu tiếp theo ở cấp cao hơn (tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ cấp ĐHQGHN trở lên); 2) Đề tài phục vụ công tác quản trị; và 3) Đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển các học phần đào tạo. 

– Xây dựng chính sách khuyến khích sinh viên nghiên cứu; ghi nhận và khen thưởng sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu tốt.

Từ khi thành lập vào năm 2002, Trường Quốc tế đã và đang thực hiện đúng đắn những sứ mệnh của mình với những thành quả NCKH ban đầu như sau:

– Trường đã thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, có năng lực nghiên cứu xuất sắc và kinh nghiệm từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới về Trường thông qua Chương trình Thu hút học giả quốc tế. 

– Ưu tiên thu hút giảng viên đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, hiện nay, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm gần 50% tổng số giảng viên của Trường.

– Tăng cường tiềm lực KH&CN, năng lực nghiên cứu của giảng viên, sinh viên thông qua việc tập trung thu hút đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu từ nguồn ĐHQGHN, nguồn học phí và các nguồn huy động khác. 

– Số lượng bài báo tạp chí quốc tế (kể cả tạp chí ISI, Scopus) công bố trong năm tăng dần theo từng năm (tính đến năm 2017, tỷ lệ bài báo công bố của cán bộ giảng viên tăng 350% so với năm 2012) và duy trì tỷ lệ công bố quốc tế/giảng viên mức cao.

–  Tỷ lệ tăng trưởng đề tài, dự án KH&CN thu hút từ ngoài Trường tăng đều hàng năm.

Với những đóng góp về nghiên cứu Trường học như trên, Trường Quốc tế đã nhận được các giải thưởng trong và ngoài nước như sau:

– Trường đã xây dựng thành công Đề án “Nghiên cứu, xây dựng bộ Quy tắc ứng xử” cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch HN năm 2015, đang được áp dụng thành công tại thành phố Hà Nội;

– Trường đã nghiên cứu thành công Đề tài “Xây dựng bài giảng điện tử” cấp ĐHQGHN năm 2016 đã và đang được áp dụng tại ĐHQGHN và một số trường;

– Đề tài, dự án nghiên cứu khác: 02 công trình báo cáo tư vấn chuyển giao cho Thành phố Hà Nội, hàng chục đề tài Trường học cấp Trường, 03 đề tài cấp ĐHQGHN;

– 02 cá nhân Trường, chủ trì đề tài cấp Bộ, ban ngành, các kết quả đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn; 

– 01 giải Nhì Nghiên cứu Trường học sinh viên cấp ĐHQGHN;

– Năm 2016: 34 bài báo được đăng trên các tạp trí có uy tín (trong đó 04 bài báo quốc tế; 01 sách chuyên khảo);

– Năm 2017: 56 bài báo được đăng trên các tạp trí có uy tín (trong đó 11 bài báo quốc tế; 03 sách chuyên khảo).

– Năm 2021: đứng vị trí thứ 3 trong ĐHQGHN về công bố quốc tế