Đề tài, dự án KHCN


TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp đề tài

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện 

1.       

QG.21.50

Mô hình học tập mạng lưới trong các công ty dịch vụ kỹ thuật toàn cầu tại Việt Nam

Trần Công Thành

ĐHQGHN

939/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/4/2021

2021-2023

2.       

QG.21.51

Nghiên cứu tích hợp các kĩ thuật học máy và phân tích dữ liệu vào hệ thống LMS nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Quang Thuận

ĐHQGHN

940/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/4/2021

2021-2023

3.       

502.01-2020.07

Sự biến động và các nhân tố tác động đối với nghèo đa chiều: Phân tích kinh tế lượng vi mô và vĩ mô ở Việt Nam

Trần Quang Tuyến

NAFOSTED

59/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 15/4/2020

2020-2022

4.       

502.01- 2020.17

Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam

Lý Đại Hùng

NAFOSTED

59/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 15/4/2020

2020-2022

5.       

QG.20.70

Nghiên cứu đề xuất chính sách giữ chân nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao và thí điểm triển khai ở ĐHQGHN.

Đỗ Hoàng Nam

ĐHQGHN

1091/QĐ-ĐHQGHN ngày 9/4/2020

2020-2022

6.       

CS.2021-01

Determinants of the choice between acquisitions and joint ventures in Vietnam

Đoàn Thu Trang

Cơ sở

149/QĐ-KQT ngày 5/2/2021

2021-2022

7.       

CS.NNC/2020-01

Design Cloud-Fog systems based on the energy of IoT devices

Nguyễn Thanh Tùng

Cơ sở

1131/QĐ-KQT ngày 29/12/2020

2020-2021

8.       

CS.NNC/2020-02

Xây dựng độ đo mới trên các tập mờ trực cảm và tập mờ Pythagorean: ứng dụng cho bài toán ra quyết định đa tiêu chí (MCDM)

Trần Đức Quỳnh

Cơ sở

1135/QĐ-KQT ngày 29/12/2020

2020-2021

9.       

CS.NNC/2020-03

Ứng dụng mô hình học máy để dự báo sớm khách hàng dừng sử dụng dịch vụ viễn thông

Phạm Thị Việt Hương

Cơ sở

1132/QĐ-KQT ngày 29/12/2020

2020-2021

10.   

CS.NNC/2020-04

Phân tích lập trường của người dùng trên các phương tiện truyền thông xã hội sử dụng kỹ thuật học sâu

Lê Đức Thịnh

Cơ sở

1133/QĐ-KQT ngày 29/12/2020

2020-2021

11.   

CS.NNC/2020-05

Nghiên cứu và phát triển các mô hình huấn luyện trước dựa trên dữ liệu lớn chưa gắn nhãn và ứng dụng nâng cao hiệu quả xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trần Thị Oanh

Cơ sở

1134/QĐ-KQT ngày 29/12/2021

2020-2021

12.   

CS.NNC/2021-01

Information Source and Destination Choice: Mediation of Perception of Covid-19 Pandemic Impacts and Perception of Destination

Lê Thị Mai

Cơ sở

54/QĐ-KQT ngày 13/1/2021

2021-2022

13.   

CS.NNC/2021-02

Impact of Digital Platforms on the Internationalization and CSR-based differentiation Strategy

Bùi Mỹ Trinh

Cơ sở

53/QĐ-KQT ngày 13/1/2021

2021-2022

14.   

CS.NNC/2021-03

Lối sống bền vững của người dân trên địa bàn Hà Nội: bằng chứng từ khảo sát trực tuyến trên mạng xã hội

Nguyễn Phương Mai

Cơ sở

 52/QĐ-KQT ngày 13/1/2021

2021-2022

15.   

CS.NNC/2021-04

Hành vi tiêu dùng xanh các sản phẩm dệt may thời trang: nghiên cứu điển hình thanh niên trên địa bàn Hà Nội

Hồ Nguyên Như Ý

Cơ sở

2021-2022

16.   

CS.NNC/2021-05

Tương đương dịch thuật của cấu trúc bị động tiếng Anh trong tiếng Việt

Phạm Thị Thủy

Cơ sở

55/QĐ-KQT ngày 13/1/2021

2021-2022

17.   

IND/SME/19/002/IAI

Training on writing business plan for entrepreneurs, and Small and Medium Enterprises (SMEs) in Cambodia, Lao PDR, and Viet Nam (CLV)

Nguyễn Thị Kim Oanh

ASEAN Economic Community

2020-2021

18.   

502.02-2019.310

Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức và hiệu suất đổi mới trong ngành du lịch

Bùi Mỹ Trinh

NAFOSTED

13/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 6/2/2020

2019 – 2021

19.   

103.03-2018.354

Thiết kế cấu trúc vi cộng hưởng tích hợp giao thoa đa mode trên vật liệu silic để tạo hiệu ứng EIT ứng dụng cho cảm biến, nhanh và chậm ánh sáng 

Lê Trung Thành

NAFOSTED

38/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 18/3/2019

2019 – 2021

20.   

QG.19.58

Nghiên cứu, thiết kế cảm biến quang tích hợp sử dụng cấu trúc plasmonic lai ghép vật liệu silic

Nguyễn Anh Tuấn

 ĐHQGHN

4611/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/12/2018

2019 – 2021

21.   

QG.19.59

Nghiên cứu, phát triển hệ thống hỏi đáp thông tin tự động về Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Thị Oanh

ĐHQGHN

4611/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/12/2018

2019 – 2021

22.   

61X-12/01-2019-3

Nghiên cứu các điều kiện để triển khai mô hình trường học thông minh của Hà Nội

Nguyễn Trung Hiển

SỞ KH&CN TP. HÀ NỘI

5672/QĐ-UBND ngày 9/10/2019

2019 – 2021

23.   

01C-02/01-2019-3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng ứng dụng trong số hóa, giám sát quy trình chăm sóc cây trồng có giá trị kinh tế cao phục vụ canh tác đa nhóm hộ?

Lê Duy Tiến

SỞ KH&CN TP. HÀ NỘI

5672/QĐ-UBND ngày 9/10/2019

2019 – 2021

24.   

BÐKH.30/16-20

Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai

Lê Trung Thành

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

1720/QĐ-BTNMT ngày 17/7/2017

2017-2020