Hội thảo về đào tạo các ngành công nghệ – kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0


Ngày 19/11/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo về đào tạo các ngành công nghệ – kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên MS Teams.

Hội thảo là cơ hội quý báu để các nhà khoa học, nhà quản lý trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo định hướng về kỹ thuật – công nghệ, đặc biệt trong việc lồng ghép các yếu tố của công nghiệp 4.0 vào đào tạo.

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức thường niên. Mỗi lần tổ chức sẽ tập trung vào một số chủ đề gắn với những xu thế phát triển lớn (Mega-trends) trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ. Hội thảo lần thứ nhất sẽ tập trung vào một số ngành như:

(1) Kinh tế, tài chính và kinh doanh số: Mô hình, xu hướng chuyển đổi số trong khu vực kinh tế thuộc sở hữu nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân; Kinh doanh và thương mại dựa trên nền tảng số; Công nghệ tài chính (Fintech); Hoạt động đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học dữ liệu và công nghệ số để tạo ra các dịch vụ, ứng dụng số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

(2) Chăm sóc sức khỏe thông minh: Ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học máy tính trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; Khoa học thần kinh tính toán (Computational Neuroscience); và các kỹ thuật y sinh (Biomedical Engineering);

(3) An toàn không gian số: Bảo mật, quản trị, an toàn không gian số;

(4) Kĩ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics: Hệ thống công nghiệp thông minh và các giải pháp tối ưu hóa quy trình vận hành áp dụng trong các hệ thống công nghiệp nói chung và ngành Logistics nói riêng;

Chủ tọa:

– GS.TS. Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN

– Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Điều hành:

– GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN

– TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

Thời gian: 13h30, thứ Sáu, ngày 19/11/2021

Địa điểm: Phòng 203, Nhà Điều hành (D2), 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trực tuyến trên nền tảng MS. Teams: https://by.com.vn/JJqw1c