Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo”


9/15/2021 4:41:47 PM

Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo tập huấn trực tuyến “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo” nhằm hỗ trợ cán bộ giảng viên hiểu và vận dụng phương pháp luận của chuyển đổi số và hệ sinh thái chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị giáo dục và đào tạo tại Khoa.

Thời gian: 08h15-11h30 và 13h15-16h30, thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Hình thức: Hội thảo tổ chức trực tuyến trên nền tảng MS Team

Chuyên gia đào tạo: GS.TSKH. Hồ Tú Bảo (Chuyên gia, Cố vấn Chương trình đào tạo BDA của Khoa Quốc tế; Giáo sư, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1993-2018), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) của Việt Nam (từ 2018); Thành viên Nhóm Think Tank VINASA (Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt nam)

Nội dung
+ Nhận thức chung về chuyển đổi số;
+ Phương pháp luận 2-3-5 của chuyển đổi số;
+ Vận dụng phương pháp luận 2-3-5;
+ Liên hệ, thảo luận và thu hoạch.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Link tham gia hội thảo tại ĐÂY
Chương trình Hội thảo tải tại ĐÂY

Liên hệ BTC: ThS. Vũ Minh Quân (ĐT: 0898 699 991; Email: quanvm@isvnu.vn)