Hội thảo quốc tế ICECH 2022: gia hạn thời gian nộp bài


Ban tổ chức Hội thảo quốc tế ICECH 2022 gia hạn thời gian nộp bài đến ngày 30/9/2022.

Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Thích ứng chiến lược trong thế giới bất định (SAWU) do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Hertfordshire (Anh), AVSE Global (Pháp) và Trường Quản lý PPM (Indonesia) phối hợp tổ chức  vào ngày 4 – 5 tháng 11 năm 2022. 

ICECH2022 là diễn đàn cho các học giả và chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kiến ​​thức về chiến lược kinh doanh để thích ứng trong thời kỳ hậu COVID cũng như khi đối mặt với những bất ổn đang diễn ra trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tác giả các bài được chấp nhận sẽ được mời trình bày tại Hội thảo. Ngoài ra, tác giả của các báo cáo xuất sắc cũng sẽ được mời gửi đăng trên các tạp chí uy tín, các bài báo này cũng sẽ trải qua một quy trình thẩm định chính thức của tạp chí.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

Lĩnh vực quản lý

– Hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh điện tử

– Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

– Định hình hiệu quả phân phối khách sạn

Lĩnh vực Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành

– Quản lý chuỗi cung ứng bền vững

– Quản lý chuỗi cung ứng số hóa

– Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng

– Khả năng phục hồi SCM trong bối cảnh mới của Đại dịch COVID

– Công nghiệp tinh gọn 4.0

Lĩnh vực Tài chính và ngân hàng

– Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Doanh nghiệp và Bảo hiểm

– Tiền kỹ thuật số & Tiền điện tử

– Dòng đầu tư quốc tế & Thị trường tài chính

– Tỷ giá hối đoái, chính sách tài khóa và tiền tệ

– Các tập đoàn tài chính và ngân hàng xanh

– Ngân hàng Đa dạng hóa và Ngân hàng Phổ thông

– Phân tích và quản lý rủi ro của các tổ chức ngân hàng

Lĩnh vực Đổi mới và Công nghệ

– Đổi mới xã hội

– Quản lý chiến lược

– Cộng đồng khởi nghiệp

– Đổi mới sáng tạo và Công nghệ mới nổi trong thế giới kinh doanh mới

Lĩnh vực Kế toán và kiểm toán

– Kế toán bền vững

– Kế toán và Kiểm toán kỹ thuật số

– Kế toán sáng tạo

– Kế toán khu vực công trong bối cảnh bình thường mới

Các mốc thời gian:

30/09/2022: Thời hạn nộp bài báo cáo
01/10 – 10/10/2022: Thời hạn đọc và đánh giá bài báo
10/10 – 14/10/2022: Thời hạn thông báo bài được chấp nhận
18/10/2022: Thời hạn đăng ký tham gia
04-05/11/2022: Thời gian tổ chức hội thảo