Hội thảo Computing4Human 2022


Hội thảo Computing4Human 2022 tổ chức nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu để cùng thảo luận và chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về tất cả các khía cạnh của trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong mọi mặt của đời sống con người. Phạm vi của hội thảo bao gồm tất cả các khía cạnh của lý thuyết, phương pháp và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm.

Computing4Human 2022 là cơ hội quý báu để tăng cường giao lưu khoa học và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, tạo diễn đàn cho các học giả và chuyên gia trình bày các kết quả nghiên cứu và  thảo luận thực trạng, thách thức và triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo tập trung vào bàn luận các mô hình, phương pháp ứng dụng, các khả năng và ảnh hưởng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi mặt của đời sống con người.

Hội thảo dự kiến sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm dưới đây:

  • Điện toán trong khoa học xã hội và nhân văn (Computational Humanities and Social Sciences)
  • Cơ sở hạ tầng thông minh (Smart Infrastructure)
  • Y tế thông minh (Smart Healthcare)
  • Viễn thông xanh và bảo mật trong Internet vạn vật (Secure and Green IoT Communications)
  • Hệ thống khuyến nghị và truy vấn (Explainable Recommendation and Retrieval)
  • Trí tuệ kinh doanh (Business Intelligence)
  • Logistics điện tử (E-Logistics)
  • Chuyển đổi số trong kinh doanh (Digital Transformation in Business

Chuỗi hội thảo Computing4Human trong vòng 2 năm qua đã nhận được nhiều bài viết đến từ các học giả, nhà khoa học thuộc nhiều trường đại học uy tín của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Trong năm 2022, hội thảo dự kiến sẽ thu hút và chọn lọc 60 – 100 bài viết có chất lượng cao nhất tham gia báo cáo trong Hội thảo. Các bài viết được báo cáo tại Hội thảo sẽ được đăng trong kỷ yếu (Proceedings) của Computing4Human 2022 nằm trong tuyển tập CEUR Workshop Proceeding được chỉ mục tại Scopus và Google Scholar. Các báo cáo xuất sắc sẽ được xem xét để phát triển thành bài báo xuất bản trong các số đặc biệt của Tạp chí Concurrency and Computation – Practice and Experience (SCIE).

Các mốc thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

Hạn nộp bài: 15/8/2022

Thông báo kết quả duyệt bài: 15/9/2022

Hạn đăng ký tham gia: 31/10/2022

Tổ chức hội thảo: 16 – 17/12/2022

Địa điểm dự kiến: Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh

Xin mời tải về Call for papers tại ĐÂY