Hội nghị triển khai KH&CN năm 2023 và VISL Research Camp No2


Ngày 24 – 25/2/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị triển khai KH&CN năm 2023 và VISL Research Camp No2. Cụ thể thời gian và địa điểm:

Thời gian: 24 – 25/2/2023 

Địa điểm:

Hội trường số 1, Trung tâm Văn hóa ULIS – Jonathan KS, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Sông Hồng Resort, Vĩnh Phúc