Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2023


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2023 và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ  năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tạo diễn đàn mở để cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ  năm 2024.

Thời gian: 10h00, Thứ Năm, ngày 1/02/2024

Địa điểm: Hội trường 512, Trường Quốc tế, số 1 Trịnh Văn Bô