Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 16, năm học 2023 – 2024, và các hoạt động bên lề


Thực hiện Kế hoạch số 1069/KH-TQT về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2023-2024 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKHSV lần thứ 16, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 16, năm học 2023 – 2024, và các hoạt động bên lề, cụ thể như sau:

1. Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 16,  năm học 2023 – 2024
1.1. Thời gian: Từ ngày 15/4 – 08/5/2024
– Các mốc thời gian quan trọng:
+ Nộp công trình nghiên cứu: ngày 15/4/2024;
+ Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa: ngày 22/04 đến ngày 26/04/2024;
+ Tổng duyệt: dự kiến ngày 07/5/2024;
+ Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên: dự kiến ngày 08/5/2024;
1.2. Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường 512, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 01 Trịnh Văn Bô.
1.3. Nội dung:
– Các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học báo cáo tại Hội nghị, căn cứ chất lượng đề tài, Hội nghị xét các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Những đề tài xuất sắc sẽ được lựa chọn tham dự Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học quốc gia Hà Nội và các cấp.

2. Cuộc thi Bình chọn video clip “Câu chuyện nghiên cứu khoa học của tôi”
2.1. Thời gian
– Hạn nộp video clip: trước ngày 10/4/2024.
– Thời gian bình chọn: từ 22h ngày 12/4/2024 đến 10h ngày 05/05/2024.
2.2. Hình thức
– Online trên các nền tảng mạng xã hội;
2.3. Nội dung
– Các nhóm nghiên cứu xây dựng 01 video clip ngắn giới thiệu về quá trình triển khai đề tài NCKH, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và các đề xuất hỗ trợ nghiên cứu khoa học (nếu có), kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu đề tài.

3. Cuộc thi “Poster ấn tượng”
3.1. Thời gian, địa điểm trưng bày
– Từ ngày 15/4 – 19/4: Các nhóm nghiên cứu nộp poster cho Ban tổ chức;
– Từ ngày 22/4 – 07/5: Poster sẽ được trưng bày tại cơ sở Trịnh Văn Bô;
– Ngày 08/5/2024: Poster sẽ được trưng bày tại Hội nghị, yêu cầu đại diện nhóm có mặt tại bảng treo poster của nhóm trước giờ khai mạc Hội nghị, trong quá trình Hội nghị và vào các đợt giải lao để tiếp các đại biểu đến đọc bài và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các đại biểu, Ban Giám khảo về poster.
3.2. Nội dung
– Các nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của mình dưới dạng poster;
– Poster của các đề tài xuất sắc được lựa chọn tham gia báo cáo tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 16 sẽ được in ấn và trưng bày tại hội nghị.