Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15


Ngày 14/5/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15. Cụ thể như sau:
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 8h sáng Chủ nhật, Ngày 14/5/2023
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: Hội trường 512, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 1 Trịnh Văn Bô.
Link đăng ký tại ĐÂY