Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15 và các hoạt động bên lề


Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023, nhằm khuyến khích và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Quốc tế lần thứ 15 và các hoạt động bên lề, cụ thể như sau:

1. Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15 năm học 2022 – 2023
1.1. Thời gian
– Nộp công trình nghiên cứu: 20/4/2023
– Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa: ngày 24/04 đến ngày 28/04/2023
– Tổng duyệt: dự kiến ngày 4/5/2023
– Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên: dự kiến ngày 5/5/2023.
1.2. Địa điểm: Trường Quốc tế, số 1 Trịnh Văn Bô.

2. Cuộc thi bình chọn video clip “Câu chuyện nghiên cứu khoa học của tôi”
2.1. Thời gian
– Hạn nộp video clip: trước ngày 22/04/2023
– Thời gian bình chọn: từ 22h ngày 22/4/2023 đến 10h ngày 05/05/2023
2.2. Địa điểm: Online trên các nền tảng mạng xã hội.

3. Cuộc thi “Poster ấn tượng”
3.1. Thời gian, địa điểm (dự kiến)
– Ngày 20/4: Các nhóm nghiên cứu nộp poster 
– Từ ngày 24/4 – 5/5 poster sẽ được trưng bày tại  số 1 Trịnh Văn Bô
– Ngày 5/5 poster được trưng bày tại Hội nghị.