Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ Quý I năm 2023


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chứcHội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ Quý I năm 2023.

Thời gian: 9h00, thứ Sáu, ngày 31/3/2023

Địa điểm: Phòng Đọc Thế giới Nga, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Hà Nội

Nội dung: 

– Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ quý I năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023;

– Tiếp thu ý kiến đề xuất của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường;

– Xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Hướng dẫn khen thưởng đối với hoạt động khoa học và công nghệ ở Trường Quốc tế;

– Thống nhất giữa các đơn vị về việc thống kê, báo cáo định kỳ hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.