Học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Lớp MBA M4 bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp


Ngày 09/12/2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, khóa 2021 – 2023, đợt 1.

Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Quốc tế và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan, Trung Quốc). Tham dự các Hội đồng đánh giá luận văn lần này có GS. Tsan ChiaChi – giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa – Chủ tịch Hội đồng, cùng thành viên Hội đồng là giảng viên Nhà trường.

Hội đồng chấm luận văn làm việc nghiêm túc và công tâm.

Hội đồng đánh giá luận văn làm việc trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Ngay sau các phần trình bày kết quả nghiên cứu, các học viên nhận được nhiều ý kiến nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, các học viên cũng đã tiếp thu ý kiến nhận xét của Hội đồng về tồn tại, hạn chế để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Các học viên bảo vệ đề tài trước hội đồng.

Trên tinh thần khách quan, công tâm, Hội đồng đã công nhận các học viên ngành Quản trị kinh doanh bảo vệ thành công luận văn. Các luận văn được đánh giá có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn và đã được đầu tư nghiêm túc, nỗ lực trong quá trình thực hiện luận văn. Những kết quả tích cực này chính là những tiền đề tốt để các học viên tiếp tục áp dụng các kiến thức vào thực tiễn để cống hiến nhiều hơn nữa, giúp lan tỏa và đẩy mạnh hình ảnh và chất lượng đào tạo của Nhà trường, cũng như góp phần cho sự nghiệp phát triển giáo dục chung.

Thành viên Hội đồng đặt câu hỏi về đề tài nghiên cứu cho các học viên.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Master of Business Administration (MBA) là chương trình chính quy, được Trường đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa thiết kế và cấp bằng tốt nghiệp, được Bộ Giáo dục Đài Loan phê duyệt, văn bằng được quốc tế công nhận. Chương trình được thiết kế tinh gọn với số lượng 10 học phần (36 tín chỉ) với những nội dung đào tạo chuyên sâu giúp hỗ trợ học viên củng cố và nâng cao các kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề khoa học và linh hoạt. Đặc biệt, chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học giúp học viên trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về quản lý, giao tiếp trong môi trường làm việc hội nhập toàn cầu.

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô trong Hội đồng.

Bảo Châu
Phòng Sau Đại học