Hoàng Duy


 • Chức vụ: Giảng viên tập sự
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
 • Email: hoangduy@vnuis.edu.vn
 • Địa chỉ:Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu
 1. Điều khiển thông minh
 2. Hệ thống tay máy Robot
 3. Điều khiển tối ưu và học tăng cường

Các công bố

 • Pham, Hung Van, Quoc-Dong Hoang, Minh Van Pham, Dung Manh Do, Nha Hoang Phi, Duy Hoang, Hai Xuan Le, Thai Dinh Kim, and Linh Nguyen. 2022. “An Efficient Adaptive Fuzzy Hierarchical Sliding Mode Control Strategy for 6 Degrees of Freedom Overhead Crane” Electronics11, no. 5: 713.
 • Duy Hoang, Dung Manh Do, Nam Nguyen Hoai, Phuoc Nguyen Doan, “A Model-Free Approach for Output Regulation of Uncertain 4 DOF Serial Robot with Disturbance”, International Conference on Control, Automation & Information Sciences (ICCAIS),
 • Dung Manh Do, Duy Hoang, Nam Nguyen Hoai, Phuoc Nguyen Doan, “Data-Driven Output Regulation of Uncertain 6 DOF AUV via Lagrange Interpolation”, International Conference on Control, Automation & Information Sciences (ICCAIS), 2022.
 • Duy Hoang, Dung Do Manh, Thai Dinh Kim, Hai Xuan Le, Thanh Ngoc Pham, Nguyen Huu Thai, Long Mau Nguyen, “Optimizing Reference Model for Disturbance Rejection Controller for 3-DoF Robot Manipulator”, International Conference on Reasearch in Intelligent Computing in Engineering (RICE) 2022.

Quá trình công tác

 • 9/2022 – nay: Giảng viên tập sự, khoa các Khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, Đại Học Quốc gia Hà Nôi.

Tìm kiếm