GS.TSKH Lê Thị Hoài An


GS.TSKH Lê Thị Hoài lấy bằng Tiến sĩ hạng ưu chuyên ngành Tối ưu hóa và Vận trù học năm 1994 và bằng Tiến sĩ khoa học năm 1997 tại Học viện Quốc gia các khoa học ứng dụng Rouen (INSA Rouen). Năm 1998, bà được bổ nhiệm Phó Giáo sư Toán học tại khoa Công nghệ Toán học. Năm 2003 bà được bổ nhiệm Giáo sư Khoa học máy tính tại Đại học Metz (từ 2012 là Đại học Lorraine). Từ năm 2012, bà là Giáo sư ngoại hạng – chức danh giáo sư cao nhất của Chính phủ Pháp – tại Đại học Lorraine. Bà là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tin học lý thuyết và ứng dụng của Đại học Metz và sau đó là Đại học Lorraine từ đầu 2008 đến hết 2017. Tháng 7/2013, bà được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương “Ordre des Palmes Académiques” – giải thưởng Quốc gia cho các học giả và nhân vật có đóng góp lớn trong lĩnh vực Văn hóa và Giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư Lê Thị Hoài An là Tối ưu hóa và Khoa học dữ liệu, đặc biệt là Học máy.

Thành tích:

– Công bố hơn 280 công trình khoa học trong lĩnh vực Toán Tối ưu và Khoa học dữ liệu, trong đó có 140 bài báo công bố trong các tạp chí khoa học quốc tế; đào tạo 35 tiến sĩ và 4 tiến sĩ khoa học;

– Nhà nghiên cứu đầu tiên ở Pháp và là người Việt Nam thứ hai nhận giải thưởng danh giá về toán học quốc tế Constantine Carathéodory Prize (sau GS. Hoàng Tụy).