GS.TSKH Hồ Tú Bảo


Năm 1978, GS.TSKH Hồ Tú Bảo tốt nghiệp ngành Toán, khoa Toán – Lý, Ðại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1987, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Tin học Ðại học Paris 6 và Tiến sĩ khoa học về Tin học tại Ðại học Paris 9 vào năm 1998. Năm 1991, ông được phong Phó Giáo sư tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 1998, Viện Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology). Ông có kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy và khai phá dữ liệu (data mining), và gần đây là khoa học dữ liệu (data science). Ông làm giáo sư và trưởng phòng thí nghiệm học máy và khai phá dữ liệu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) giai đoạn 1993-2018 và giáo sư danh dự của JAIST từ 4.2018. GS.TSKH. Hồ Tú Bảo là Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán (VIASM) và Giám đốc Khoa học của Viện John von Neumann của Đại học Quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản; thành viên nhóm Think Tank VINASA. Hiện ông đang là Cố vấn Chương trình DBA của Trường Quốc tế, ĐHQGHN.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của GS: Trí tuệ nhân tạo; Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu; Khoa học phân tích dữ liệu

Thành tích:

– Hiện GS.TSKH Hồ Tú Bảo có hơn 3.000 trích dẫn trên Google Scholar.

– Tác giả của hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus cùng nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước.