GS.TS. Sabri Boubaker


Sabri Boubaker là Giáo sư Tài chính tại Trường Kinh doanh EM Normandie (Cơ sở Paris) và Nghiên cứu viên tại Institut de Recherche en Gestion (Trường Đại học Paris Est). Ông có bằng Tiến sĩ Tài chính và bằng HDR của Đại học Paris Est (2006). GS.TS. Sabri Boubaker đã công bố nhiều bài nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế danh tiếng về lĩnh vực quản trị tài chính, tài chính doanh nghiệp.

GS.TS. Sabri Boubaker là Học giả quốc tế của Trường Quốc tế từ năm 2017.

Trích ngang: https://www.researchgate.net/profile/Sabri-Boubaker