Góp sức trẻ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc


Vừa qua, tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội, đ/c Hoàng Xuân Thủy đã thay mặt đoàn đại biểu Trường Quốc tế phát biểu tham luận với chủ đề “Góp sức trẻ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc”.

Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ ra một trong những nút thắt hạn chế sự phát triển của ĐHQGHN trong thời gian tới chính là giới hạn về không gian phát triển tại khu vực nội thành, Đại hội cũng xác định một trong các khâu đột phá chính là đầu tư phát triển Khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia HN