Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng


I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Y sinh và Sức khỏe cộng đồng (Center for Biomedicine and Community Health – CBCH) là đơn vị trực thuộc Trường Quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Quốc tế.

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0947755598
Email: maivns@isvnu.vn

II.  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Trung tâm CBCH có chức năng hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và triển khai các tiến bộ, trí thức, công nghệ và kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực Khoa học sự sống và sức khỏe như Công nghệ sinh học, Kĩ thuật Y sinh, Y sinh học phân tử, Nông nghiệp, Môi trường và Thực phẩm. Trung tâm cũng có chức năng hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học, và các lĩnh vực đào tạo khác về Khoa học sự sống và sức khỏe cho các đối tượng phù hợp trong và ngoài Trường Quốc tế.

III. NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
– Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, và triển khai các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Kỹ thuật Y sinh, Khoa học sức khỏe, Nông nghiệp, Môi dường, Dinh dưỡng và các lĩnh vực liên quan.
– Nghiên cứu và công bố về các lĩnh vực trên.
– Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực trên với các đơn vị liên quan trong và ngoài nước.
– Hỗ trợ thu hút và tìm kiếm các nhà khoa học suất xắc ở các ngành Khoa học sự sống và sức khỏe, nhất là các bạn trẻ người Việt trong và ngoài nước, về làm việc và cống hiến tại Trường Quốc tế.

2. Nhiệm vụ đào tạo
– Hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành Khoa học sự sống và sức khỏe của Trường Quốc tế hoặc các đơn vị khác trong quá trình thực hành, làm khóa luận hoặc đề tài tốt nghiệp.
– Hợp tác với các đơn vị giáo dục và đào tạo trong hoặc ngoài nước trong việc thực hiện các chương trình giáo dục về Sức khỏe, Môi trường, và Dinh dưỡng.

IV. NHÂN SỰ 
Giám đốc Trung tâm: TS Chu Đình Tới

Thành viên
– TS. Nguyễn Liên
– NCS. ThS. BS. Hà Văn Hưng
– Ths. BS. HVCKII. Nguyễn Việt Anh
– BS. HVCH. Lại Hồng Thịnh
– BS. HVCH. Phạm Quốc Khánh
– CN. HVCH. Vũ Ngọc Sương Mai
– DS. HVCH. Bùi Nhật Lệ
– CN. HVCH. Vũ Thị Huệ
– SV. Nguyễn Thanh Lam
– SV. Nguyễn Thị Yến Vy
– SV. Hồ Thủy Tiên
– SV. Nguyễn Mai Anh
– SV. Ngô Anh Đào
– SV. Nguyễn Mạnh Long
– SV. Nguyễn Dương Ánh Hồng

Các cựu thành viên
– Dược sỹ. Vũ Thuỳ Dương
– ThS. Dương Quang Hiếu
– SV. Vũ Thị Phượng
– SV. Nguyễn Hồng Khánh

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
1. NAFOSTED (No. 106.02-2019.314). Studying the expression and variation of some important biomarkers on mouse adipose tissues, 4/2020-4/2023
2. SATU 2021 project (764/QĐ/KQT). Willingness of Receiving COVID-19 Vaccines, Mental Health, and Prevention Measures Among University Students, 8/2021-9/2022
3. Đề tài cấp cơ sở. Nghiên cứu sự sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19 ở Việt Nam năm 2021. 9/2021-9/2022.

BÀI BÁO
1. Lydia M Haile, Kaloyan Kamenov, Paul Svitil Briant et al., Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990-2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet, Vol 397, pp. 996-1009, 2021 (SCIE).
2. Marissa B Reitsma, Parkes J Kendrick, Emad Ababneh et al., Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet, Vol 397, pp. 2337-2360, 2021 (SCIE).
3. Parkes J Kendrick, Marissa B Reitsma, Mohsen Abbasi-Kangevari et al., Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of chewing tobacco use in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet, Vol 6, pp. 482-499, 2021 (SCIE).
4. Benn Sartorius, John D VanderHeide, Mingyou Yang et al., Subnational mapping of HIV incidence and mortality among individuals aged 15-49 years in sub-Saharan Africa, 2000-18: a modelling study, Lancet HIV, Vol 8, pp. 363-375, 2021 (SCIE).
5. Natalia V. Bhattacharjee, Lauren E. Schaeffer, Simon I. Hay et al., Mapping inequalities in exclusive breastfeeding in low- and middle-income countries, 2000-2018, Nature Human Behaviour, Vol 5, pp. 1027-1045, 2021 (SCIE)
4. Dinh-Toi Chu, Vijai Singh et al., Obesity and hypertension in Asia: Current status and challenges, The Lancet Regional Health – Western Pacific, Vol 15, 2021 (ISI)
Hedyeh Ebrahimi, Zahra Aryan, Sahar Saeedi Moghaddam et al., Global, regional, and national burden of respiratory tract cancers and associated risk factors from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, The Lancet Respiratory Medicine, Vol 9, pp. 1030-1049, 2021 (SCIE)
5. Natalie C Galles, Patrick Y Liu, Rachel L Updike et al., Measuring routine childhood vaccination coverage in 204 countries and territories, 1980–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020, Release 1, Lancet, Vol 398, pp. 503-521, 2021 (SCIE)
6. Katherine R Paulson, Aruna M Kamath, Tahiya Alam et al., Global, regional, and national progress towards Sustainable Development Goal 3.2 for neonatal and child health: all-cause and cause-specific mortality findings from the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet, Vol 398, pp. 870-905, 2021 (SCIE)
7. Emma Nichols, Foad Abd-Allah, Amir Abdoli et al., Use of multidimensional item response theory methods for dementia prevalence prediction: an example using the Health and Retirement Survey and the Aging, Demographics, and Memory Study, BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol 21, pp. 241, 2021 (SCIE)
8. Ha Van Hung, Vo Truong Nhu Ngoc, Hue Vu Thi et al., Early Childhood Caries in Obese Children: The Status and Associated Factors in the Suburban Areas in Hanoi, Vietnam, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol 18, pp. 8844, 2021 (SCIE)

CHƯƠNG SÁCH
1. Rupesh Mauryaa, Nisarg Gohila, Gargi Bhattacharjee et al., Advances in microfluidics devices and its applications in personalized medicines, Progress in Molecular Biology and Translational Science (SCIE)
2. Dinh-Toi Chu, Tiep Tien Nguyen, Nguyen Thai Son, Zika virus in Vietnam: Epidemic, distribution, strain origin, and potential risks for community health. Zika Virus Biology, Transmission, and Pathology, Vol 1, pp. 377-385 (Elsevier)
3. Nguyen Thai Son, Ho Huu Tho, Dinh-Toi Chu. Zika virus in Vietnam: Biology, transmission, pathology, associated conditions, and controls. Zika Virus Biology, Transmission, and Pathology, Vol 1, pp. 367-376 (Elsevier)