Giới thiệu format đề thi APTIS


GIỚI THIỆU FORMAT ĐỀ THI APTIS

Bên cạnh các chứng chỉ ngoại ngữ như VSTEP, IELTS, TOEIC, TOEFL, sinh viên Khoa Quốc tế có thể tham gia kỳ thi APTIS của Hội đồng Anh (British Council). Sinh viên đạt chứng chỉ B2 APTIS được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận là đủ điều kiện đầu vào về ngoại ngữ cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong ĐHQGHN.

Aptis là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầy đủ ở cả 4 kỹ năng ngôn ngữ – Nghe, Nói, Đọc, Viết. Ngoài ra, thí sinh phải làm 1 bài thi kiểm tra Ngữ pháp và Từ vựng. Mỗi phần thi gồm nhiều câu hỏi với độ khó tăng dần. Mỗi phần của bài kiểm tra sẽ đánh giá các trình độ tiếng Anh từ A1-C của Khung Tham chiếu Châu âu (CEFR).

Toàn bộ các bài thi được thực hiện trên máy tính và cho kết quả nhanh chóng.

 

  1. Phần thi Ngữ pháp & Từ vựng (50 câu – 25 phút)

TT

Nội dung

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Ngữ pháp (25 câu)

Hoàn thành câu

Trắc nghiệm với 3 phương án trả lời.

Phần 2

Từ vựng

(25 câu)

Tìm từ phù hợp với định nghĩa.
Hoàn thành câu.
Ghép từ (các từ thường được sử dụng cùng nhau).

Có các bộ từ. Mỗi bộ gồm 5 từ đích, với 10 lựa chọn

  1. Phần thi kỹ năng Đọc (25 câu – 35 phút)

TT

Nội dung

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Đọc hiểu câu

Chọn từ để hoàn thành câu

Trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 3 phương án.

Phần 2

Liên kết trong đoạn văn

Sắp xếp trật tự các câu văn để tạo thành một đoạn văn

Có 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm 6 câu văn chưa đúng trật tự

Phần 3

Quan điểm của nhân vật

Nối quan điểm của nhân vật với mệnh đề thích hợp

Có 4 quan điểm của 4 nhân vật, và 7 mệnh đề. Nối quan điểm với các mệnh đề thích hợp

Phần 4

Đọc hiểu đoạn văn

Tìm tiêu đề phù hợp với từng đoạn văn.

Chọn 1 bài văn dài gồm 7 đoạn văn nhỏ, và 8 tiêu đề. Nối tiêu đề thích hợp cho 7 đoạn văn nhỏ.

  1. Phần thi kỹ năng Nghe (25 câu – 40 phút)

TT

Nội dung

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Nhận biết thông tin

Nghe một đoạn hội thoại hoặc độc thoại ngắn để xác định thông tin cụ thể.

Trắc nghiệm, có 3 phương án

Phần 2

Xác định thông tin cụ thể

Nghe đoạn độc thoại của người nói và nối với thông tin thích hợp

Có 6 mẩu thông tin, 4 đoạn độc thoại

Phần 3

Nghe và suy luận

Nghe các mẩu hội thoại ngắn hoặc các mẩu độc thoại để xác định thái độ, quan điểm, mục đích… của người nói.

Trắc nghiệm, có 3 phương án

 

  1. Phần thi kỹ năng Viết (50 phút)

T

Nội dung

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Viết dưới dạng từ

Đối đáp hội thoại, sử dụng từ, không cần viết thành câu

Mỗi câu trả lời dùng 1 – 5 từ

Phần 2

Viết đoạn văn ngắn

Viết các thông tin cá nhân

20 – 30 từ

Phần 3

Viết 3 câu trả lời

Trả lời câu hỏi trên trang mạng xã hội.

30 – 40 từ cho mỗi câu hỏi

Phần 4

Viết đoạn văn với nội dung trang trọng hoặc thân mật.

Viết một e-mail thân mật tới một người bạn và một e-mail khác trang trọng tới một người xa lạ.

40- 50 từ cho email thân mật.
120-150 từ cho email trang trọng.

 

 

 

 

 

  1. Phần thi kỹ năng Nói (12 phút)

TT

Nội dung

Dạng bài

Yêu cầu

Phần 1

Thông tin cá nhân

Trả lời 3 câu hỏi về thông tin cá nhân.

30 giây cho mỗi câu trả lời.

Phần 2

Mô tả, so sánh, đưa ra lý do và giải thích

Mô tả 1 bức tranh và trả lời thêm 2 câu hỏi có liên quan.

45 giây cho mỗi câu trả lời.

Phần 3

Mô tả, so sánh, đưa ra lý do và giải thích

Mô tả 2 bức tranh đối lập và trả lời thêm 2 câu hỏi với độ khó tăng dần

45 giây cho mỗi câu trả lời.

Phần 4

Nói về trải nghiệm cá nhân hoặc ý kiến cá nhân về một chủ đề trừu tượng.

Trả lời 3 câu hỏi liên quan đến một chủ đề trừu tượng.

1 phút để chuẩn bị, 2 phút để trả lời.