Chương trình “ASEAN Mobility Program”


Chương trình được tổ chức dưới dạng khóa học ngắn hạn (khoảng 1 tháng) dành cho các sinh viên đến từ Trường Đại học Mahidol, Thái Lan có thể trao đổi, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Quốc tế đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Thái Lan tìm hiểu sâu hơn về nền văn hóa, giáo dục và lịch sử của Việt Nam. Các hoạt động chính của chương trình bao gồm: học tập trên lớp, các chuyến đi thực tế, các chuyến thăm quan du lịch, giao lưu thể thao, văn hoá với sinh viên Trường Quốc tế, hoạt động phục vụ cộng đồng…

Chương trình khóa học ngắn hạn dành cho sinh viên Trường Đại học Mahidol, Thái Lan đã được tổ chức thành công vào năm 2017 cả về số lượng sinh viên tham dự cũng như số lượng và chất lượng các buổi học, chuyến đi thực tế, dã ngoại và giao lưu văn hóa, thể thao trong chương trình. Chương trình nhận được sự đánh giá tốt của đoàn sinh viên và cán bộ Trường Đại học Mahidol, Thái Lan. Có thể khẳng định rằng chương trình đã được tổ chức rất thành công về cả quy mô và chất lượng, đúng mục đích đã đề ra.