Gia hạn các mốc thời gian quan trọng Hội thảo quốc tế ICECH 2023


Ban tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 10 về các thách thức mới nổi: Kinh doanh thông minh và kinh tế số (ICECH 2023) thông thông tin gia hạn “Thời gian thông báo chấp nhận bài báo” và “Thời gian đăng ký” cho, cụ thể như sau:

Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:
– Nộp bản tóm tắt và toàn văn mở rộng: ngày 15 / 09 / 2023 (hướng dẫn nộp bài tại ĐÂY).
– Sửa đổi bài báo: ngày 16 – 30/ 09 / 2023
– Thông báo chấp nhận: ngày 10/10/2023
– Đăng ký trước: ngày 15/10/2023 (đăng ký tại ĐÂY).

Phí nộp hồ sơ: 200 USD

Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất: 500 USD

Diễn giả chính:
– GS. Arman Esraghi, Trường Kinh doanh Cardiff, Vương quốc Anh.
– GS. Sabri Boubaker, Trường Kinh doanh EM Normandie, Pháp.
– GS.TS Benjamin M. Cole, Chủ tịch Doanh nhân William J. Loschert, Trường Kinh doanh Gabelli của Đại học Fordham, Hoa Kỳ.

Lưu ý: Tác giả của các bài báo được chấp nhận sẽ được mời trình bày tác phẩm của mình tại Hội nghị. Ngoài ra, tác giả có bài viết xuất sắc nhất cũng sẽ được mời gửi bài viết của mình đến số đặc biệt hoặc số thường kỳ để xem xét công bố trên các tạp chí chọn lọc.