Gặp mặt các nghiên cứu sinh khóa 1 và 2 Chương trình Tiến sĩ Tin học và Kỹ thuật máy tính


Ngày 21/11/2023, Khoa Các Khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đã tổ chức gặp mặt các nghiên cứu sinh khoá 1 và khoá 2 ngành Tin học và kỹ thuật máy tính (DICE). Chương trình được tổ chức nhằm mục đính trao đổi, thúc đẩy chất lượng đào tạo, và hướng dẫn các nghiên cứu sinh học tập và nghiên cứu, để hoạt thành tốt nhất khoá học tại Trường. Tham dự chương trình có các giảng viên, chuyên gia của Khoa Các khoa học ứng dụng cùng nghiên cứu sinh khóa 1 và 2.

Khoa Các Khoa học ứng dụng tổ chức gặp mặt các nghiên cứu sinh khoá 1 và khoá 2 ngành Tin học và kỹ thuật máy tính.

Tại buổi gặp mặt, Tại buổi gặp mặt, TS. Chu Đình Tới – Trưởng Khoa Các khoa học ứng dụng phát biểu lý do, chia sẻ những thuận lợi, điểm mạnh của chương trình và cơ sở đào tạo, cũng như những yêu cầu về chuyên môn Khoa được giao trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh. Tiếp đến, PGS.TS. Trần Thị Oanh – Phó trưởng Khoa phụ trách đào tạo, đã chia sẻ về quy chế và các hoạt động trong nghiên cứu khoa học, đào tạo mà các nghiên cứu sinh cần phải thực hiện theo Quy chế 3638 về đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN. Theo đó, các nghiên cứu sinh cần phải tham gia seminar định kỳ do Khoa tổ chức, các hội nghị, hội thảo do Trường tổ chức; có thể tham gia hỗ trợ hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh đủ điều kiện về tiếng Anh và bằng cấp có thể tham gia làm giảng viên thỉnh giảng tại Trường Quốc tế. Các thầy cô hướng dẫn (GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, PGS.TS. Đào Phương Nam, TS. Trần Đức Quỳnh… cùng các Thầy Cô tham gia đào tạo nghiên cứu sinh như TS. Hà Mạnh Hùng, TS. Phạm Thị Việt Hương, TS. Lê Xuân Hải …) cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nghiên cứu sinh trong quá trình học tập và nghiên cứu.

TS. Chu Đình Tới – Trưởng Khoa Các khoa học ứng dụng, phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Các nghiên cứu sinh cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, nhất là vừa thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị chủ quản, vừa thực hiện việc học tập và nghiên cứu trong quá trình làm nghiên cứu. Sau khi lắng nghe ý kiến của nghiên cứu sinh, đại diện lãnh đạo Khoa bày tỏ cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng có thể theo quy định và quy chế, để các nghiên cứu sinh yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu của mình.

Các nghiên cứu sinh chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập.

Cuộc gặp mặt diễn ra cởi mở, thẳng thắn, nhận được nhiều ý kiến tích cực giúp Khoa xây dựng đề xuất, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo, hỗ trợ các nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Việt Hương
Khoa Các khoa học ứng dụng