ĐHQGHN xếp hạng trong nhóm 700 thế giới của Webometrics kỳ tháng 7/2023


Ngày 30/07/2023, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2023. Trong kỳ xếp hạng lần này, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí trong top 700 cơ sở giáo dục xuất sắc nhất với vị trí 671.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 7/2023 (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam)

Trong kỳ xếp hạng tháng 7/2023, tuy có sự tụt giảm nhẹ về vị trí (từ vị trí 661 thế giới xuống vị trí 671) nhưng ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị thế số 1 Việt Nam và củng cố vị trí xếp hạng ở khu vực (vị trí thứ 12 Đông Nam Á và vị trí 167 Châu Á).

Vị trí xếp hạng của ĐHQGHN trên BXH Webometrics tháng 7/2023 trong khu vực Đông Nam Á (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/Asia_Pacifico/South%20East%20Asia)

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 01/2021. Cụ thể, tiêu chí “Presence” (Lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10% – trong đó, tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) đã tiếp tục mở rộng số hồ sơ nhà khoa học được xem xét và đánh giá trên cơ sở dữ liệu Google Scholar lên tới 290 hồ sơ (top 21-310).

Cũng trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN cũng duy trì vị trí xếp hạng tiêu chí Impact tiệm cận top 500 (vị trí xếp hạng 505) – đã cho thấy sự phạm vi ảnh hưởng của hệ thống tài nguyên số trực tuyến và website ĐHQGHN đang tác động một các bền vững không chỉ đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn đang tác động mạnh tới toàn xã hội.

Ngày 27/6/203, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công kết quả của Bảng xếp hạng đại học thế giới 2024 (QS World University Rankings 2024). Trong đó, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí xếp hạng trong top 1000 các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo tiêu chí xếp hạng mới của QS WUR và lần đầu tiên trong nhóm 500 thế giới về Uy tín tuyển dụng.

Theo VNU Media