ĐHQGHN tại Hòa Lạc: Thành phố Đại học xanh


Cơ sở ĐHQGHN tại Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành một đô thị đại học xanh, bền vững, đồng bộ về cơ sở vật chất, hiện đại về trang thiết bị.